Zwiększ odporność - 80% to zdrowe jelita | LR
Pomyślnie dodano do koszyka.

Koszyk

Zwiększ odporność – 80% to zdrowe jelita

By 11 grudnia 2020artykuły, strona www

Obok funkcji trawienia i wchłaniania jelito posiada jeszcze je-dną znaczącą funkcję: jest bardzo ważnym organem odpornościowym ludzkiego ciała. Jelito stanowi prawie 80% mocy układu odpornościowego – jest więc jego NAJWAŻNIEJSZYM organem. (…) W celach obronnych jedna czwarta powierzchni błony śluzowej jelita składa się z tkanek limfatycznych produkujących limfocyty oraz immunoglobuliny stanowiące zaporę przed patogenami. Warunkiem prawidłowego działania tego systemu jest właściwy stan kosmków jelitowych – małych wypustek na powierzchni błony śluzowej stanowiących powierzchnię chłonna jelita. (na 1 mm2 znajduje się zwykle 10÷40 kosmków). Jeśli są one w znacznym stopniu zdegenerowane lub zniszczone, to produkcja immunoglobulin w jelicie obniża się. Wpływa to natychmiast negatywnie na odporność wszelkich innych układów prowadząc do pojawiania się w nich infekcji.

Prawidłowa flora bakteryjna jelit wnosi istotny wkład do obrony przed zakażeniami oczyszczając kosmki, wpływając na ich regenerację, przeszkadzając chorobotwórczym zarazkom w zagnieżdżaniu się w je-licie i hamując powstawanie infekcji. Dzięki temu jelito służy jako or-gan odtruwający i usuwający produkty przemiany materii, które wydalane są z żółcią. Przy zaburzeniach trawienia produkty te mogą zostać wchłonięte i obciążać organizm. Obecność prawidłowej flory bakteryjnej w jelitach jest więc jedną z zasadniczych podstaw zdrowia całego organizmu. Wszelka dysproporcja pomiędzy ilością „dobrych” bakterii, a mikroorganizmami jelitowymi będącymi źródłem toksyn sprzyja powstawaniu schorzeń nowotworowych, zapaleniu stawów oraz osłabieniu sił obronnych organizmu. Laktobakterie powstrzymują szkodliwe mikroorganizmy i zmniejszają zasięg tworzenia się toksyn. Jednak pożyteczna flora jelitowa jest bardzo wrażliwa na zakłócenia. Stresy, lekarstwa (zwłaszcza antybiotyki), alkohol o dużych stężeniach, narkotyki, chemiczne domieszki do żywności i złe nawyki żywieniowe wytrącają ją z równowagi. Przyczynia się to do rozwoju bakterii gnilnych wypierających „dobre” bakterie. Jelita są wówczas szczególnie podatne na ekspansję drożdżaków, zwłaszcza z rodziny Candida albicans, wywołujących kandydozę (kandidiazę) układu pokarmowego w następstwie powstałej wcześniej dysbakteriozy. Powstałe w ten sposób zaburzenia prowadzą do zakłóceń trawiennych powodowanymi toksycznymi produktami przemiany materii patogennych mikroorganizmów. Bowiem podczas fermentacji mikrobiologicznej w jelicie grubym powstaje cała masa substancji toksycznych zatruwających organizm: amonów, aminów, fenoli, krezoli, indoli, skatoli, estrogenów, wtórnych kwasów żółciowych, aglikonów, ptomainy (jad trupi), leukomainy, merkaptanów itp. trucizn charakteryzujących się odrażającą wonią (np. podczas wypróżnień). Są one produkowane przede wszystkim przez zarodnikujące laseczki beztlenowe, bakteroidy i niektóre paciorkowce. Skutkuje to zwiększoną podatnością na infekcje, nasilanie procesów nowotworzenia, chorób stawów oraz powstawania chorób neurodegeneracyjnych. Dlaczego?
Ponieważ jelito to także „brzuszny mózg”. Zmiany dotyczące liczby i gatunków bakterii w jelicie wywierają negatywny wpływ na jego funkcjonowanie w i rezultacie na psychikę. Znajduje się w nim ok. 100÷500 milionów neuronów połączonych z mózgiem za pomocą nerwu błędnego. Przesyłane są nim informacje z układu pokarmowego do centralnego układu nerwowego. Nieprawidłowości pracy mózgu i jelita są ściśle ze sobą powiązane i prowadzą do chorób degeneracyjnych układu nerwowego: np. parkinsonizmu, choroby Alzheimera, autyzmu, depresji czy stwardnienia rozsianego.

Warunkiem sprawnego funkcjonowania „brzusznego mózgu” jest obecność w nim prawidłowej flory bakteryjnej współpracującej z neuronami jelita.” (fragment książki “Naturalne składniki suplementów diety” – Janusz Dąbrowski)